top of page

Σταϊκούρας: Δρομολογούμε την υλοποίηση νέου προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις


Στην σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής οικονομικών της Βουλής για την κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ.


Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα παρέχει επιδότηση μεγάλου μέρους της δόσης επιχειρηματικών δανείων, για διάστημα 8 μηνών προκειμένου να δώσει ανάσα στις επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες θα είναι μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επιχειρηματιών, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία και πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια επιλεξιμότητας.

Όπως και στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ Ι, έτσι και στο νέο πρόγραμμα, παρέχεται επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φτάνουν στο 90% της δόσης.

Σε όσους έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο παρέχεται επιδότηση έως 80% της δόσης, προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Η επιδότηση θα καλύπτει τόσο το κεφάλαιο όσο και τους τόκους του δανείου.

Η διαδικασία θα είναι απλή, γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά.


Αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τα «κόκκινα» δάνεια, έως τον Μάρτιο του 2016, είχαν φτάσει στο ύψος ρεκόρ των 107 δισ. ευρώ.

Η αξία των μετοχών που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο κατέρρευσε, από τα 11,6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014, στο 1,6 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019 (απαξία 86%).

Τα «κόκκινα» δάνεια σήμερα αποτιμώνται σε 59 δις ευρώ, μειωμένα κατά 48,5 δις (ή 45%) κυρίως λόγω των μεταβιβάσεων σε φορείς εκτός τραπεζικού συστήματος.

Η ρευστότητα και ο παρελκόμενος δείκτης φερεγγυότητας του τραπεζικού συστήματος βελτιώθηκε αισθητά, ιδίως από καταθέσεις νοικοκυριών που αυξήθηκαν το τελευταίο έτος κατά 26 δισ. ευρώ.


Απαιτείται όμως αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων, καθώς το μη εξυπηρετούμενο ιδιωτικό χρέος παραμένει πολύ υψηλό.


Συνεχίζεται το πρόγραμμα "Ηρακλής" με στόχο την μείωση «κόκκινων» δανείων κατά περίπου 32 δισ. ευρώ ή πλέον του 40% του συνόλου κατά τη ολοκλήρωση των συναλλαγών. Ήδη το συγκεκριμένο πρόγραμμα επεκτάθηκε από τον Απρίλιο του 2021 μέχρι τον Οκτώβριο του 2022, και θα αποβλέπει στη περαιτέρω, σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.


Με το νέο θεσμικό πλαίσιο του πτωχευτικού κώδικα για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ρυθμίζονται και αναδιαρθρώνονται χρέη προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, λαμβάνοντας ειδικές πρόνοιες για τους ευάλωτους πολίτες, οι οποίοι θα στηρίζονται από το Κράτος, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται ότι δεν θα ενταχθούν στρατηγικοί κακοπληρωτές στο νέο σχήμα, που εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο προς λειτουργία την 1η Ιουνίου.


Με την αξιοποίηση διεθνών συμβούλων, εξετάζεται η δημιουργία "Bad Bank" η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση ενός ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων, προβλέποντας και την αντιμετώπιση του ζητήματος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.


Με την ενίσχυση και επέκταση της τραπεζικής χρηματοδότησης, μέσω της διοχέτευσης στην οικονομία των κονδυλίων του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης Next Generation EU (Ταμείου Ανάκαμψης) και του React EU, διοχετεύονται 32 δισ. ευρώ που θα κατευθυνθούν σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Οι βασικοί άξονες αξιοποίησης των κονδυλίων εστιάζουν στη στήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, στην ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, στην υλοποίηση πολύτροπικών υποδομών μεταφορών, στη δίκαιη μετάβαση στην απολιγνιτοποίηση, στην τεχνολογική αναβάθμιση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην άμβλυνση των κοινωνικών αποκλεισμών και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.


Δείτε το δελτίο τύπου του Υπουργείου εδώ.

22 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page