Κόστος Συνδρομής

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΕΟΟ της 12ης Νοεμβρίου 2020, αποφάσισε την μείωση της ετήσιας συνδρομής των Μελών του, λόγω συνθηκών Covid-19. 

 

  • Η ετήσια συνδρομή Μέλους του ΣΕΕΟΟ, διαμορφώθηκε στα 40 €

 

Η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής μπορεί να γίνει μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του ΣΕΕΟΟ που τηρείται στην τράπεζα EFG Eurobank με δικαιούχο το Σωματείο Επαγγελματιών Επιβατικών Οχημάτων με Οδηγό και αριθμό ΙΒΑΝ: 

 

  • GR28 0260 2440 0001 3020 1082 081 

  • Swift / BIC: ERBKGRAA

 

Θυμηθείτε:

 

  1. τα ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα θα βαρύνουν το Μέλος, ώστε το τελικώς κατατεθειμένο ποσό της συνδρομής να παραμένει το αντίστοιχο των 40€. 

  2. στην αιτιολογία να αναγράφετε την επωνυμία του Μέλους του ΣΕΕΟΟ

  3. θα χρειαστεί να αποστείλετε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (στο contact@seeoo.site) το αντίγραφο της κατάθεσης 

  4. οι συνδρομές έχουν ισχύ 365 ημερών. Κατά συνέπεια μια επιχείρηση που κατέβαλε την συνδρομή του 2021 τον Φεβρουάριο του 2021, θα κληθεί να καταβάλει την συνδρομή του 2022 τον Φεβρουάριο του 2022.