Υπουργείο Μεταφορών

Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών

Πατσιαβός Γεώργιος

210 6508867

g.patsiavos@yme.gov.gr

Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών

Μπλάτσου Κονδυλένια

210 6508458

k.blatsou@yme.gov.gr

Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών

Δαμάσκου Ελένη

210 6508579

e.damaskou@yme.gov.gr

Ψηφιακό Μητρώο

Σαρρή Αικατερίνη

210 6508094

k.sarri@yme.gov.gr

d9298512-7b4e-4f7c-b699-b88a0ad5da3c.JPG