Μέλη

Σε αυτή την ενότητα τα μέλη αλλά και τα υποψήφια μέλη του ΣΕΕΟΟ, με την βοήθεια του αναπτυσσόμενου μενού, έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την ενότητα που τους αφορά. 

Πιο αναλυτικά, στην ενότητα αυτή έχετε την δυνατότητα: 

  • να μελετήσετε το Καταστατικό του ΣΕΕΟΟ

  • να ενημερωθείτε για τα προνόμια που έχει κάθε μέλος του ΣΕΕΟΟ

  • να ενημερωθείτε για το κόστος της ετήσιας συνδρομής

  • να εγγραφείτε ψηφιακά και με απλές διαδικασίες στο ΣΕΕΟΟ

  • να συνδεθείτε (login) ώστε να περιηγείστε παράλληλα και στις ιστοσελίδες του ιστοτόπου του ΣΕΕΟΟ που έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνον τα μέλη, αλλά και να συμμετέχετε στον τόπο συζητήσεων (forum) του ΣΕΕΟΟ