Νομοθεσία

 

 

Με δεδομένο πως η νομοθεσία που διέπει τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι τουριστικές επιχειρήσεις των μελών μας, έχει θεσπιστεί σε διάφορες διατάξεις που περιέχονται σε Νόμους, εφαρμοστικές Υπουργικές Αποφάσεις και διευκρινιστικές Εγκυκλίους, προσπαθήσαμε να κωδικοποιήσουμε και να απλοποιήσουμε την εύρεση τους, ώστε να διευκολυνθεί ο αναγνώστης και να γίνεται κατανοητό το περιεχόμενο τους. 

 

Δημιουργήσαμε ενότητες και υποενότητες, ώστε με την βοήθεια του αναπτυσσόμενου μενού, έχετε την δυνατότητα να περιηγηθείτε και να επιλέξετε αυτό που σας αφορά.