top of page

Άνοιξε το taxisnet για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων


Με δελτίο τύπου της η ΑΑΔΕ, ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων, όπως και τα νέα έντυπα που περιλαμβάνονται στην με αριθμό Α.1118 Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 2226.


Σημειώνεται πως προαπαιτούμενο για την συμμετοχή των επιχειρήσεων τουρισμού, στο αναμενόμενο πρόγραμμα στήριξης, είναι η μείωση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019, με αποτέλεσμα να είναι χρήσιμο να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος εγκαίρως.


Το έντυπο Ε1 θα το βρείτε εδώ και οδηγίες για την συμπλήρωση του θα βρείτε εδώ.


Το έντυπο Ε2 θα το βρείτε εδώ.


Το έντυπο Ε3 θα το βρείτε εδώ και οδηγίες για την συμπλήρωση του θα βρείτε εδώ.


Τους υποπίνακες του Ε3 θα βρείτε εδώ.


Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης θα βρείτε εδώ.


Κάποια tip που χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας είναι:

 • Οι σύζυγοι μπορούν να προχωρούν σε ξεχωριστές δηλώσεις, όπως άλλωστε ισχύει εδώ και δύο (2) χρόνια, με τον τρόπο που περιγράφεται στο από 16.1.2019 δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ. (άρθρο 33 του ν. 4797/21, Εγκύκλιος Ε.2104 της ΑΑΔΕ)

 • Οι νέοι ηλικίας 18 ετών που υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση, έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν ΑΦΜ μέσω της υπηρεσίας MyAADElive και κατόπιν να αιτηθούν κλειδάριθμο ηλεκτρονικά επίσης μέσω της σελίδας της ΑΑΔΕ.

 • Ισχύει δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021, με την καταβολή των δύο πρώτων μηνιαίων δόσεων. (άρθρο 30 & 31 του ν. 4797/21, Εγκύκλιος Ε.2104 της ΑΑΔΕ)

 • Ισχύει παροχή έκπτωσης 3% για τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβληθεί μέχρι τις 28 Ιουλίου 2021 και ο οφειλόμενος φόρος που προκύπτει από αυτή καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021. (ν. 4797/21)

 • Ισχύει απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, με βάση την από 24/12/20 απόφαση της ΑΑΔΕ. (ν. 4799/21)

 • Ισχύει απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος σε όσους έκαναν έναρξη από 1/1/2018 και μετά.

 • Ισχύει μείωση της προκαταβολής φόρου έως και 100% ανάλογα με την πτώση του τζίρου.

 • Μειώνεται από φέτος, σε μόνιμη βάση, για όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55%. (ν. 4799/21)

 • Μειώνεται από φέτος, σε μόνιμη βάση για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, από το 100% στο 70%, ενώ για το 2022 η προκαταβολή φόρου στο 80%. (ν. 4799/21)

 • Oι νέες ατομικές επιχειρήσεις και οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες που εμφάνισαν τζίρο έως 10.000 €, θα φορολογηθούν με τον εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή 4,5%, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 § 2 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167)

 • Δεν θα χρειαστεί να δηλωθούν οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές εργαζομένων για το έτος 2020 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους. Θα χρειαστεί όμως οι εργαζόμενοι αυτοί να υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος.

 • Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, προκειμένου να απαλλαγούν από την καταβολή του φόρου εισοδήματος για ανείσπρακτα ενοίκια του 2020, θα πρέπει να έχουν ασκήσει αγωγή κατά του ενοικιαστή που δεν έχει εξοφλήσει εγκαίρως τα ενοίκια που οφείλει. (άρθρο 32 του ν. 4797/21, Εγκύκλιος Ε.2104 της ΑΑΔΕ)

 • Ισχύει διακοπή φορολόγησης βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων διαβίωσης για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία, εφόσον σε ένα από τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν υπήρξε εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας. (ν. 4797/21, Εγκύκλιος Ε.2104 της ΑΑΔΕ)

 • Αναστέλλεται η υποχρέωση του μέτρου των αγορών με ηλεκτρονική πληρωμή του 30% του πραγματικού εισοδήματος σε όσους είναι πληττόμενοι ή άνω των 60 ετών. (ν. 4797/21, Εγκύκλιος Ε.2104 της ΑΑΔΕ)

 • Η μείωση, στο ήμισυ, για υπόχρεους που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση, της προσαύξησης φόρου που προκύπτει για δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές το οποίο υπερβαίνει το 20% και υπολείπεται του 30% του πραγματικού εισοδήματος. (άρθρο 37 του ν. 4797/21, Εγκύκλιος Ε.2104 της ΑΑΔΕ)

 • Η εξαίρεση των έκτακτων εισοδημάτων από τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζεται το ελάχιστο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. (άρθρο 37 του ν. 4797/21, Εγκύκλιος Ε.2104 της ΑΑΔΕ)

 • Ισχύει δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αντί των 3 ισόποσων 2μηνιαίων δόσεων που ίσχυε. (άρθρο 30 & 31 του ν. 4797/21, Εγκύκλιος Ε.2104 της ΑΑΔΕ)

 • Ισχύει δυνατότητα καταβολής του ΕΝΦΙΑ σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση τον Σεπτέμβριο του 2021, όπως ακριβώς ίσχυσε και για την προηγούμενη χρονιά. (ν. 4797/21)

 • Ισχύει ́έκπτωση 50 % στο ποσό του ΕΝΦΙΑ όταν το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος (άρθρο 7 ν. 4223/13) κάτι πολύ πιθανό για τις περιπτώσεις εισοδημάτων 2020. Σημειώνεται πως στο εισόδημα ΔΕΝ συνυπολογίζονται τυχόν επιστρεπτέες ή μη επιστρεπτέες προκαταβολές, αποζημιώσεις ειδικού σκοπού κλπ.

 • Με δεδομένο πως σε ορισμένους φορολογούμενους τα εισοδήματα 2020 έχουν μειωθεί δραματικά, έχουν αυξηθεί πολύ οι δικαιούχοι οικογενειακού επιδόματος (όπως καθορίζονται στο άρθρο 214 του ν. 4512/18)35 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page