Παράταση των μέτρων προστασίας έως 30/9/20

Εκδόθηκε η ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 56435 (ΦΕΚ Β' 3958) με την οποία τα ισχύοντα (οπότε και όσα αναφέρονται αναφορικά με τις πληρότητες των οχημάτων) παρατείνονται έως τις 30/9/2020 όπως αναφέρεται στο άρθρο 30 § 2.


Κατά συνέπεια και όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 της νέας ΚΥΑ:

  • 3 επιβάτες + 1 οδηγός για τα έως και 7 θέσεων οχήματα και

  • 5 επιβάτες + 1 οδηγός για τα έως και 9 θέσεων οχήματα

Ισχύει εξαίρεση των παραπάνω, εφόσον στο όχημα επιβαίνουν γονείς με τα ανήλικα τέκνα τους. Στις περιπτώσεις ενηλίκων τέκνων, η διαπίστωση γίνεται με την επίδειξη ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου (διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης)

Προβλέπεται επίσης η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας για τους επιβαίνοντες, αλλά και τον οδηγό.


Παράλληλα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 της νέας ΚΥΑ επιτρέπεται η επιβίβαση του:

  • 65% των αναφερομένων στην άδεια κυκλοφορίας επιβαινόντων + 1 οδηγός για τα ΤΛΔΧ οχήματα

Για τις περιπτώσεις μετακίνησης μαθητών και όπως περιγράφεται στο άρθρο 21 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 (ΦΕΚ Β' 3780) επιτρέπεται η επιβίβαση του:

  • 100% των αναφερομένων στην άδεια κυκλοφορίας επιβαινόντων.

Το ΦΕΚ μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ ή στην εικόνα5 προβολές0 σχόλια