Νέα ΚΥΑ (η 5η) αναφορικά με την αποζημίωση των τουριστικών λεωφορείων


Επανεκτυπώθηκε η ΚΥΑ 5534 (ΦΕΚ Β' 1398) που αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις αποζημίωσης των τουριστικών λεωφορείων για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020.


Έτσι, η ταλαιπωρία συνεχίζεται καθώς μετά από 4 συνεχόμενες ΚΥΑ:

Επανεκτυπώθηκε η τελευταία ΚΥΑ ώστε να προστεθεί πίνακας με στοιχεία τυχόν επιχειρήσεων με τις οποίες η αιτούσα επιχείρηση συνιστά ενιαία επιχείρηση.


Κατά συνέπεια και με βάση όσα αναφέρονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 5534:

  • Το νέο αρχείο σε μορφή word θα το βρείτε εδώ

  • Το νέο αρχείο σε μορφή PDF θα το βρείτε εδώ

  • Το αρχείο excel σε μορφή xlsx θα το βρείτε εδώ ενώ σε μορφή xls (προηγούμενη έκδοση) θα βρείτε εδώ

  • Λίστα με τα στοιχεία των Π.Υ.Τ. που χρειάζεται να σταλούν ηλεκτρονικά τα παραπάνω, θα βρείτε εδώ

Ουσιαστικά πρόκειται περί της ίδιας διαδικασίας που είχε περιγραφεί αρχικά την προηγούμενη εβδομάδα με μόνη διαφοροποίηση την προαναφερόμενη προσθήκη.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Διευθύντρια της Π.Υ.Τ. Αττικής, κ. Κωστοπούλου Ε., υπήρξε η παρακάτω ενημέρωση προς αποφυγή των όποιων παρερμηνειών που δημιουργούν περαιτέρω κωλυσιεργίες. Κατά συνέπεια οι δικαιούχοι ακολουθούν την εξής διαδικασία:


  1. Συμπληρώνουν και αποστέλλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια Π.Υ.Τ., στοιχεία των οποίων μπορείτε να βρείτε εδώ) την δήλωση - αίτηση (αρχείο σε μορφή word μπορείτε να βρείτε εδώ ή σε μορφή PDF που μπορείτε να βρείτε εδώ) η οποία οπωσδήποτε απαιτείται να φέρει είτε ψηφιακή υπογραφή είτε γνήσιο υπογραφής.

  2. Συμπληρώνουν και επισυνάπτουν στο ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα (eMail) το excel (που μπορείτε να βρείτε εδώ σε μορφή xlsx ή εδώ σε μορφή xls).

  3. Επισυνάπτουν στο