Διοικητικό Συμβούλιο

Δημήτρης Μαρούλης.jpg

Δημήτρης Μαρούλης

Πρόεδρος

Ευαγγελία Απειρανθίτη.jpg

Ευαγγελία Απειρανθίτη

Γενική Γραμματέας

Άρης Γιανναρέλης.jpg

Άρης Γιανναρέλης

Α' Αντιπρόεδρος

Ανδρέας Χονδρογιάννης.jpg

Ανδρέας Χονδρογιάννης

Β' Αντιπρόεδρος

Γιώργος Παπαδέας.jpg

Γιώργος Παπαδέας

Ταμίας