Διοικητικό Συμβούλιο

Δημήτρης Μαρούλης

Πρόεδρος

Ευαγγελία Απειρανθίτη

Γενική Γραμματέας

Άρης Γιανναρέλης

Α' Αντιπρόεδρος

Ανδρέας Χονδρογιάννης

Β' Αντιπρόεδρος

Γιώργος Παπαδέας

Ταμίας