Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμισμένων υποχρεώσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών


Με την ΚΥΑ 6789/309 που περιέχεται στο ΦΕΚ Β' 646, αποφασίζεται η παράταση καταβολής δόσεων ρυθμισμένων υποχρεώσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών που είχαν ημερομηνία καταβολής έως τις 19/2/2021.


Οι καταβολές αυτών των δόσεων, παρατείνονται για ένα μήνα και αφορούν στους ΚΑΔ που περιέχονται στην δημοσιευθείσα Απόφαση.


Το ΦΕΚ μπορείτε να το βρείτε εδώ.