top of page

Αλλάζουν τα κριτήρια χρηματοδότησης των τραπεζών από Ιούνιο


Ειδικά κίνητρα για δάνεια, συμμετοχές ιδιωτών και μεγέθυνση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας, εξετάζουν τράπεζες και το νεοσυσταθέν Συμβούλιο Ρευστότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Capitalgr, τράπεζες και οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχουν καταλήξει στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής και απομένει ο προσδιορισμός και η τεκμηρίωση των νέων κινήτρων και κριτηρίων, ώστε οι χρηματοδοτήσεις να στηρίζουν το νέο αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο ταυτίζεται με εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ρευστότητας, τράπεζες, κυβέρνηση, Τράπεζα της Ελλάδος και άλλοι αρμόδιοι φορείς συμφώνησαν στους εξής στρατηγικούς άξονες:

  1. Χαράσσεται η Εαρινή Στρατηγική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων, κινήτρων και εργαλείων προκειμένου να αλλάξει ριζικά το πλαίσιο χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, με τρόπο που να εξυπηρετεί το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της κυβέρνησης και της Ε.Ε. Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης τοποθετείται προς τα τέλη της άνοιξης ή Ιούνιο, δηλαδή με αφορμή την έλευση των πόρων από το Ταμείο Ανάπτυξης. Δεν προβλέπεται λήξη, καθώς το πλαίσιο θα είναι δυναμικό. Έχουν, όμως, τεθεί milestones τα τέλη του έτους και το 2022 που θα παίζουν το ρόλο της αξιολόγησης για διορθωτικές κινήσεις και προσαρμογές (feedback).

  2. Οι τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν σε νέο μετασχηματισμό, δηλαδή σε αλλαγή των εσωτερικών δομών, με στόχο να ξεφύγουν από τα λεγόμενα "σίγουρα" δάνεια. Αυτό σημαίνει ότι το κριτήριο πλέον δεν θα είναι μόνο το μέγεθος της επιχείρησης ή του επιχειρηματικού σχεδίου ή της μελέτης βιωσιμότητας. Πέραν αυτών θα εξετάζεται το εάν η χρηματοδότηση εντάσσεται στο νέο ευρωπαϊκό μοντέλο που έχει δύο πυλώνες: ψηφιακός μετασχηματισμός (Digital transformation) και πράσινη ανάπτυξη με στήριξη της κοινωνίας και επιβράβευση της εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental, Social, and Governance ή ESG).

  3. Ο ιδιωτικός τομέας, μεγάλες, μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και στο παραπάνω ευρωπαϊκό μοντέλο, προκειμένου να μπορούν να χρηματοδοτηθούν φθηνά και γρήγορα.

  4. Κίνητρα για συμμετοχές, συγχωνεύσεις, συμμαχίες, συνέργειες. Πρόκειται για μία νέα δέσμη κινήτρων και εργαλείων που εξετάζονται τη στιγμή αυτή ώστε να επιτρέπεται η ενίσχυση των κεφαλαίων, της ρευστότητας και της μεγέθυνσης των εταιρειών όχι μόνο μέσω δανείων, αλλά και μέσω συμμετοχών. Οι συμμετοχές αυτές, για παράδειγμα, θα μπορεί να είναι η συμμετοχή μιας τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης ή ενός επενδυτικού σχήματος, αντί για δανεισμό. Επίσης, θα μπορούσε να είναι η συμμετοχή ενός άλλου ιδιώτη ή ιδιωτικού κεφαλαίου στο επιχειρηματικό σχήμα. Επιπλέον, στις συμμετοχές και τις συνέργειες δεν θα αποκλείεται και η χρηματοδότηση μέσω τραπεζικού δανεισμού (πχ απευθείας την εταιρεία ή στο επενδυτικό σχήμα που θα συμμετέχει στην εταιρεία), αλλά και η άντληση κεφαλαίων μέσω της κεφαλαιαγοράς.

  5. Ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς τόσο σε θεσμικό όσο και σε όρους αγοράς, όπως για παράδειγμα με κίνητρα και πλαίσιο για εκδόσεις πράσινων ομολόγων ή άντληση κεφαλαίων μέσω εισαγωγής στο Χρηματιστήριο. Και εδώ, η προτεραιότητα και τα κίνητρα θα δίνονται εφόσον η κίνηση αυτή πληροί τα κριτήρια του ευρωπαϊκού μοντέλου.

  6. Τα νοικοκυριά, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν θα λείπουν από αυτό το πλαίσιο. Θα δίνεται έμφαση στη χρηματοδότηση και την επιλεξιμότητα προγραμμάτων με πράσινο αποτύπωμα, όπως τα προγράμματα "Εξοικονομώ”, σε προγράμματα που ενισχύουν την ψηφιοποίηση, το θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία (πχ κατά της φτωχοποίησης) και της εταιρικής διακυβέρνησης (διαφάνεια και λογοδοσία).

  7. Αποκλεισμός ή δυσκολία στη χρηματοδότηση ή ακριβά δάνεια σε όσους δεν πληρούν τα κριτήρια τα οποία οδηγούν σε ενίσχυση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

  8. Αποκλεισμός από τη χρηματοδότηση μη βιώσιμων επιχειρήσεων προκειμένου να απελευθερωθούν κεφάλαια από λεγόμενες επιχειρήσεις "ζόμπι” και να κατευθυνθούν σε υγιείς και ανταγωνιστικές. Όλες οι μη βιώσιμες επιχειρήσεις ("ζόμπι") θα έχουν δύο δρόμους: Είτε επιστροφή στη βιωσιμότητα με ίδιες πρωτοβουλίες και αποπληρωμή των κόκκινων δανείων τους και αλλαγή του μοντέλου τους (εάν αυτά είναι δυνατά) ή ένταξη στον νέο πτωχευτικό νόμο.

Πηγή: Capital.gr

15 Προβολές1 Σχόλιο

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

1 commentaire


Η παράγραφος 6 είναι όλο το θέμα….για τους μικρομεσαίους που θέλουν να πάρουν κάτι πρέπει να έχουν υπόψη τους την καινοτομία και το πράσινο αποτύπωμα.!!

J'aime
bottom of page