top of page

Από Δευτέρα 19 Απριλίου τα υποχρεωτικά self tests εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα


* Τελευταία ενημέρωση 8/5/2021 για φροντιστήρια και παιδικούς σταθμούς


Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας, ανακοινώθηκε πως εκδόθηκε η ΚΥΑ 24525 (που θα βρείτε εδώ, σε μορφή draft και εδώ σε μορφή σε ΦΕΚ) με την οποία η υποχρέωση self tests επεκτέινεται στον ιδιωτικό τομέα, όπως άλλωστε είχε ανακοινωθεί από την Κυριακή 11/4.


Ειδικότερα, υποχρέωση self test μια φορά την εβδομάδα, θα έχουν οι ενασχολούμενοι :

 • στο Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σουπερμάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών)

 • στην Εστίαση

 • στις Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές κ.λπ.)

 • στις Υπηρεσίες Καθαρισμού

 • στα Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής

 • στις Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

 • στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, χρηματιστηριακές επιχειρήσεις κ.λ.π.)

 • στις δραστηριότητες σχολών οδηγών

 • στα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

 • στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Η διαδικασία έχει ως εξής:

 • Το Υπουργείο Εργασίας επικαιροποιεί στο ΗΔΙΚΑ τα ΑΜΚΑ των εργαζομένων με βάση τα δεδομένα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

 • Οι εργαζόμενοι (και όχι οι αυτοαπασχολούμενοι ή οι εργοδότες) προμηθεύονται τα self tests δωρεάν από το φαρμακείο, με χρήση του ΑΜΚΑ τους. Αν για κάποιο λόγο ο εργαζόμενος επιλέξει αντί για self test να κάνει rapid ή μοριακό τεστ (με δαπάνη δική του ή του εργοδότη του ή δωρεάν για εργαζόμενους που παρέχεται από το Υπουργείο, όπως έχει ανακοινωθεί) συνεχίζει να έχει αυτή τη δυνατότητα

 • Οι εργαζόμενοι θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr. Στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην πλατφόρμα supportemployees.gov.gr και στη «Δήλωση Αποτελεσμάτων COVID-19 tests» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Εκεί υποβάλλουν το αποτέλεσμα του ελέγχου του test με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19».

Σημειώνεται ότι:

 • Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εργαζομένους τους για την υποχρέωσή τους να κάνουν self-test, την διαδικασία και τις συνέπειες που θα επέλθουν αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση με ανακοίνωση, με επιστολή ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (eMail). Σε περίπτωση που δεν το πράξουν και διαπιστωθεί από ενδεχόμενο έλεγχο, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 300 €.

 • Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει στην εργασία του χωρίς να έχει ολοκληρώσει την διαδικασία του self test ή εάν αρνηθεί να την ολοκληρώσει, ο εργοδότης υποχρεούται να μη αποδεχθεί την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.

 • Εάν απασχολούμενος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 500 € ανά απασχολούμενο.

 • Εάν εργοδότης απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test, επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 € ανά εργαζόμενο.

 • Έως την Δευτέρα του Πάσχα 2 Μαΐου 2021, η περίοδος θεωρείται δοκιμαστική, όπως ανακοινώθηκε με δελτίο τύπου (που μπορείτε να βρείτε εδώ) από το Υπουργείο Εργασίας

Δείτε την ενημέρωση από τον κ. Χατζηδάκη στο 07:00'


Δείτε το δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας εδώ.


Δείτε το νέο δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας που περιλαμβάνει αναφορά στους αυτοαπασχολούμενους εδώ.


Δείτε την ΚΥΑ που περιέχει τους όρους και το υπόδειγμα της δήλωσης εδώ.


Δείτε την ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε σε μορφή ΦΕΚ εδώ.


Δείτε την διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας εδώ.


Δείτε την ΚΥΑ με την οποία προστέθηκαν τα φροντιστήρια και οι παιδικοί σταθμοί εδώ.

 

Διευκρινίζεται πως το σύστημα "βλέπει" τους εργαζόμενους που έχουν δηλωθεί στο ΕΡΓΑΝΗ, με αποτέλεσμα περιπτώσεις μελών ΙΚΕ ή μελών εταιρειών ή συγγενών που "βοηθούν" σε οικογενειακές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών, εργαζομένων με συμβάσεις έργου (μπλοκάκι), εργαζόμενοι μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ), προσλήψεις εκτός του ΕΡΓΑΝΗ με χειρόγραφη διαδικασία, ιατρικοί επισκέπτες, προωθητές πωλήσεων κλπ, δεν είναι δυνατό να βρίσκονται καταχωρημένοι στο ΙΔΗΚΑ και κατά συνέπεια δεν έχει προβλεφθεί η δωρεάν χορήγηση self test.

Προς το παρόν από τους ελεύθερους επαγγελματίες έχει ενταχθεί ο ΚΑΔ 69.10 (δικηγόροι) στην δωρεάν χορήγηση self tests και ενδεχομένως να ενταχθούν στην πορεία και άλλοι κλάδοι (όπως τα ταξί που είναι δημοσίας χρήσεως).

Μέχρι όμως να ενταχθούν και εφόσον ενταχθούν, ο απασχολούμενος μπορεί να επισκεφθεί με δική του ευθύνη δομή (είτε δημόσια είτε ιδιωτική) για να εξετασθεί.


Διευκρινίζεται επίσης πως δεν εξαιρούνται από το self test όσοι ήδη έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού.


Σε κάθε περίπτωση η πρώτη εβδομάδα θα είναι προσαρμογής, όπως εξήγησε η ΓΓ του Υπουργείου Εργασίας κ. Α. Στρατινάκη


 

Σημείωση 1: Η υποχρέωση αφορά τους ΚΑΔ 49.32.12.00 (υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό), 49.31 (αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών), 49.39 (αλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.) και δεν αφορά τους ΚΑΔ 79.11 (δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων) 79.12 (δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών)


Σημείωση 2: Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του εργαζόμενου/ης στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.


Σημείωση 3: Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία. Κατόπιν, ο διαγνωστικός έλεγχος εκτελείται εβδομαδιαίως. Σε περίπτωση που ο/η εργαζόμενος/η καλείται να παραστεί εκτάκτως στον χώρο εργασίας του/της, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν.


Σημείωση 4: Όπως διευκρινίστηκε με την με αριθμό οικ. 22963/23.4.2021 Εγκύκλιο, απασχολούμενοι στην επιχείρηση, όπως περιπτώσεις μελών ΙΚΕ ή μελών εταιρειών ή συγγενών που "βοηθούν" σε οικογενειακές επιχειρήσεις, εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών, εργαζομένων με συμβάσεις έργου (μπλοκάκι), εργαζόμενοι μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ), προσλήψεις εκτός του ΕΡΓΑΝΗ με χειρόγραφη διαδικασία, ιατρικοί επισκέπτες, προωθητές πωλήσεων κλπ, δεν υποβάλλονται υποχρεωτικά σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR test), αλλά προαιρετικά από επαγγελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή, δωρεάν, είτε σε ιδιωτική δομή με επιβάρυνση τους ή (σε περίπτωση εργαζόμενου με σύμβαση) του εργοδότη τους μόνο για την πρώτη φορά εφαρμογής του μέτρου. Η υποχρέωση αφορά αποκλειστικά και μόνον εργαζόμενους.


Σημείωση 5: Στη παραπάνω περίπτωση (αυτοαπασχολούμενων κλπ) επίσης προαιρετικά υπάρχει η δυνατότητα να δηλωθεί το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr


Σημείωση 6: Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι ανωτέρω εργαζόμενοι μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο (rapid test ή PCR test) σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr ή σε ιδιωτική δομή της επιλογής τους με επιβάρυνση είτε του εργοδότη είτε δική τους, όπου εφόσον το αποτέλεσμα είναι εκ νέου θετικό, αποτελεί το δικαιολογητικό για τον εργαζόμενο να μην προσέλθει στην εργασία του. Σε τέτοια περίπτωση, ο εργαζόμενος που θα τεθεί σε καραντίνα 14 ημερών ακολουθώντας το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, θα συνεχίσει να αμείβεται και θα συμπληρώσει μετέπειτα τις ώρες απουσίας του εργαζόμενος 1 ώρα επιπλέον όταν θα επιστρέψει έως ότου συμπληρώσει τις ώρες αυτές.


Σημείωση 7: Ο εργοδότης οφείλει να ελέγχει μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τα αποτελέσματα των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων που έχουν δηλώσει οι εργαζόμενοι του και δεν επιτρέπεται να απασχολλήσει εργαζόμενο είτε που έχει δηλώσει θετικό αποτέλεσμα είτε που δεν έχει δηλώσει καθόλου αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που ο εργοδότης αμελήσει αυτή του την υποχρέωση, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 500 € (για την περίπτωση που ο εργαζόμενος αμέλησε να δηλώσει αποτέλεσμα και εργάζεται) και 1.500 € (για την περίπτωση που εργάζεται ενώ είναι θετικός στη νόσο).


Σημείωση 8: Ο εργοδότης οφείλει να ενημερώσει τους εργαζομένους του για την υποχρέωσή τους να κάνουν self-test, την διαδικασία και τις συνέπειες που θα επέλθουν αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση με ανακοίνωση, με επιστολή ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (eMail). Σε περίπτωση που δεν το πράξει, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 300 €.198 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page